Pristupna (login) procedura


FUNKCIJA

Instalacija na samostalnom kompjuteru
U ovoj konfiguraciji pristupna procedura nema značaj i nije predviđena.
Jedini razlog za aktiviranje procedure može biti slučaj da više korisnika na istom kompjuteru koriste ovaj softver i da više njih želi svoje personalne liste favorita.

Mrežna, odnosno Intranet konfiguracija
Pristupna procedura ne ograničava pravo pristupa bazi propisa.
Svaki korisnik koji ima pristup na server može da pristupi bazi propisa bez pristupne identifikacije, ali može i da formira svoju pristupnu identifikaciju (korisničko ime/lozinka).
Infotek preporučuje formiranje personalne identifikacije. Preko personalne identifikacije, korisnik će olakšati sebi pristup do tekstova i podataka koje najčešće i najradije koristi (opcija 'Moj izbor').

Internet servis preko servera u Infoteku
Pristupna procedura proverava pravo pristupa bazi propisa. Samo unapred pretplaćeni korisnici imaju pravo pristupa do svih tekstova i podataka.
Postoji i mogućnost pristupa bez pristupne identifikacije, ali služi samo za demonstracione namene, odnosno korisnici koji su na taj način pristupili mogu da pristupe samo ograničenom delu sadržaja.


POSTUPAK

Ukoliko unesete praznu identifikaciju (prazna polja 'šifra' i 'lozinka'):
- u slučaju pristupa na Infotekov server preko internet veze, poziv će biti prihvaćen, ali će korisnik dobiti pristup lokalizovan na samo određene informacije,
- na samostalnoj instalaciji nema nikakvih loših posledica ovakvog pristupa,
- na mrežnoj instalaciji, zavisno od konfiguracije mreže, sistem će u nekim slučajevima ipak biti u mogućnosti da identifikuje terminal sa koga je uspostavljena veza.

Ukoliko unesete nepostojeću kombinaciju, sistem će proveriti mogućnost:
- da ste pogrešno otkucali podatke i da želite ispravku unosa,
- da želite da prijavite novu identifikacionu kombinaciju, uz potvrdu te namere.